pátek 30. března 2012

Ježíšův triumfální příjezd... Opravdu?!

Tak je to tady. Začíná víkend před Svatým týdnem - Ježíšovými posledními dny na zemi. Zkusme se přenést 2 tisíce let zpátky... Co asi Ježíš prožíval? Jak by odpověděl na otázku Jak se máš? 

Věděl, co ho čeká - že v nejbližších dnech bude zrazen, zapřen a opuštěn přáteli, vydán davu, zkorumpovaným soudcům a vyčůraným politikům, vysmíván kriminálníky i náboženskými svatoušky, a nakonec utýrán státní ozbrojenou mocí. A taky věděl, že to všechno má cenu, že všechna ta hrůza, bolest a zavržení stojí za to podstoupit - aby nás získal, vykoupil a neoddělielně znovu přimkl k našemu Stvořiteli a Otci.


A tak si říkám, když nás teď čeká Květná neděle a budeme číst o Ježíšově "triumfálním" vjezdu do Jeruzaléma - jak vítáme Ježíše dnes? Máváme ratolestmi, fandíme na facebooku, zpíváme oslavné písně? Nebo stojíme stranou, business as usual"? Nebo rozbíjíme své alabastrové nádoby a potíráme ho drahým olejem své oddanosti? Nebo nás tyhle fanatické postoje unavují a iritují? Zachováme se, až dojde na lámání chleba, jako zrádci? Nebo se jen budeme stydět, že k němu patříme? Budeme stát pod křížem? Nebo mu ho dokonce kousek poneseme? Nevím. Ale vím, že Velikonoce stojí za to, abych se zastavil na svých cestách a přivítal svého Spasitele. Nejen tuto neděli, ale každý den bych chtěl mávat nějakou kytkou, větví nebo čímkoli a zpívat Hosana! Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu!" 

Těším se, že jeho příchod i do našeho města společně oslavíme tuto neděli v Café Louvre od 17 hod. Samozřejmě i vaši přátelé jsou vítáni!

Pokojný víkend,
Saša

PS: Pokud jde o ten další - velikonoční - víkend, plány jsou velkolepé:

1) Velký pátek - v poledne od nám. Republiky přes pěší zónu k Můstku spolupořádáme pouliční happening Ukřižování v Praze, následovaný veřejným čtením Markova evangelia na Jungmannově nám (mezi 13-15 hod.). Více info zde a zde.

2) Bílá sobota - Tom Janda nás zve na chatu na Ždáni (35 km za Prahou) - detaily řekneme v neděli, v mailu příští týden, nebo už teď mrkněte sem.

3) Velikonoční neděle - budeme slavit sváteční bohoslužbu v evangelickém kostele sv. Martina ve zdi - a to výjimečně už od 15 hodin (!). Troška info zatím zde.

pátek 23. března 2012

Víra a skepse

Pokud se chystáte o víkendu vyrazit někam ven (což plně chápu, já třeba jedu do jihočeského Písku), chtěl bych vás povzbudit, abyste počítali se speciálním programem, který nás v neděli čeká, a nepropásli tuhle příležitost. 

Navštíví nás dr. Joel Willits, profesor z Chicaga, který je zároveň zdatný myslitel a zbožný kazatel. A taky velmi sympatický mladý muž. V Česku už dříve byl a např. si velmi oblíbil vepřové koleno U Fleků :-)) Teď ale to důležité, tedy pozvánka:

"Víra a skepse: Nepřatelé, nebo spojenci?"
Žijeme ve složitém světě. Skepse, cynismus a zklamání se promítají do všech oblastí života, včetně víry. Je vůbec možné udržet si v 21. století živou křesťanskou víru? A jak by mohla vypadat dnešní cesta k duchovní zralosti?

O těchto a dalších otázkách bude diskutovat dr. Joel Willitts, profesor North Park University v Chicagu, USA. Je autorem několika knih a přispívá na blog Euangelion.

Bude tedy možnost mj. klást otázky a diskutovat, což je myslím výborná příležitost nejen pro nás, ale třeba pro některé naše přátele, kteří mají o víře pochybnosti, nebo jsou přímo vůči ní negativně zaujati.

Tentokrát nám opět bude moci zahrát Petr Šťastný s kapelou a budeme mít ještě bohatější občerstvení než obvykle. 

Ještě jsem chtěl připomenout změnu času, která nás čeká ze soboty na neděli - začínáme v 17 hodin letního času!!

Mějte se krásně a v neděli naviděnou!

Srdečně
Saša

pátek 16. března 2012

Happy St. Patrick's day!

Drazí,

i když oficiální první jarní den bude až příští středu, slunce nás už zdraví s plnou silou a za pouhé tři týdny tu máme Velikonoce. Dnes myslím na naše přátele v Irsku, se kterými nás váže větší než malé množství keltských genů, stejný smysl pro humor a v neposlední řadě i stejný národní nápoj - i když ten jejich má o dost tmavší barvu :-)

17. březen je totiž pro všechny Iry, ale nejen pro ně, svátkem svatého Patrika, křesťanského apoštola, jehož život a služba v 5. století n. l. doslova změnila osud jednoho celého národa. A nejen jednoho. Jak popisuje např. Thomas Cahill ve slavné knize Jak Irové zachránili civilizaci, keltská misie pak přinesla světlo evangelia tehdy pohanské Evropě.

A tak, ať už jsme Kelti či Slované, Germáni či Romové, přeju všem požehnaný den sv. Patrika a sdílím jeho nejznámější modlitbu:

ŠTÍT SVATÉHO PATRIKA

Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám svatou Trojici,
věřím v Boha Trojjediného,
vyznávám Boha Jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli.

Vstávám dnes
v moci Kristova narození a křtu,
v moci Jeho ukřižování a pohřbu,
v moci Jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení.

Kristus dnes bude mým ochráncem:
Kristus se mnou,
Kristus přede mnou,
Kristus za mnou;
Kristus buď ve mně,
Kristus pode mnou,
Kristus nade mnou,
Kristus buď vpravo,
Kristus vlevo.
Kristus buď se mnou, když ležím,
Kristus, když sedím,
Kristus, když vstávám.
Kristus buď v srdci každého, kdo si na mne vzpomene,
Kristus buď v ústech každého, kdo o mně promluví,
Kristus buď v očích každého, kdo se na mne podívá,
Kristus buď v uších každého, kdo mě bude poslouchat.

Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám svatou Trojici;
věřím v Boha Trojjediného,
vyznávám Boha Jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli.

Amen.

Takže požehnaný sobotní den sv. Patrika všem a těším se na viděnou jako obvykle na naší kavárenské bohoslužbě v neděli v 17 hod. v Café Louvre!

V Jeho lásce
Saša

pátek 9. března 2012

Šabat šalom!

Drazí,
 
tak nám končí další týden, právě se stmívá a naši židovští bratři každým okamžikem přivítají šabat - den odpočinku a spočinutí v Něm. Myslím, že i my, kdo nejsme přímo účastníci židovské tradice, se můžeme od nich mnohému učit. Koneckonců, nejen Starý, ale i Nový zákon má o dni odpočinku mnoho co říci - a nejde jen o jeden den v týdnu, ale o odpočinutí a spočinutí v Boží péči obecně.


A tak nám všem přeju, abychom v Jeho náruči mohli najít klid a bezpečí, zaopatření a potěšení, novou sílu a novou chuť žít a jít dál - tou cestou, kterou je On sám. Tuto neděli se společně zaposloucháme do příběhu o Pánovi soboty (Marek 2:23-3:6). Příběh se odehrává nejříve na poli, posléze v synagoze, a je v něm zaznamenán Ježíšův slavný epigram o tom, že "sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu". Zamyslíme se tedy nad tím, jak Ježíš vnímal (a vnímá) náboženství s jeho požadavky a předpisy - a zda náhodou my sami někdy pro les nevidíme stromy :-)

Věřím, že budeme znovu překvapeni tím, jak dobré jsou "dobré zprávy" evangelia, a jak dobrý je sám Bůh k nám.

Moc se těším na viděnou jako obvykle v Café Louvre, v neděli od 17 hodin.
(Pokud chcete přijít s dětmi, tentokrát pro ně bude připraven skvělý program. I hudebníci přijdou a čeká nás i speciální "postní" občerstvení.)

Požehnanou sobotu (a neděli) všem!
Saša

PS: Kdo byste si chtěli něco více přečíst o šabatu (židovské sobotě), můžete mrknout třeba zde na Wikipedii.

pátek 2. března 2012

Závislost na Jeho slávě

Je tu březen a zimní sevření, chlad a tma se rozpouštějí v paprscích slunce. Už jsou občas slyšet i ptáci a dnes jsem v parku na Letné zahlédl veverku (ano, vím, že "jedna veverka jaro nedělá!"). Podobně v tomto postním období obracíme svou mysl a srdce k poselství Velikonoc - obrácení tmy ve světlo, smrti v život a zmaru starého ve zrození nového.

Tento týden jsem strávil víceméně nonstop nad knihou Tima Kellera Králův kříž, kterou jako Biblion před Velikonocemi chceme vydat. Musím říci, že jsem ani nečekal, jak silně se mě ten starý příběh o Ježíšově záchranné misi dotkne.

I tuto neděli budeme tento příběh společně odkrývat a vystavovat se jeho proměňující síle. Tentokrát budeme číst epizodu zvanou "Hora proměnění" (Marek 9:2-10) a věřím, že něco z té slávy, která tehdy rozzářila Kristovu tvář, zazáří i nám, když se sejdeme u jeho slova a stolu. 

Nevím, jak vy, ale za sebe musím přiznat, že jsem na Jeho slávě "závislý". Není nic lepšího než dotek Jeho přítomnosti - když k nám skrz šlupku životní rutiny a možná i "duchovní únavy" probleskne On sám - mnohem lepší, krásnější, laskavější a mocnější, než "obvykle".

A tak vyhlížím i tuto naději, že budeme překvapeni Jeho slávou, jeho realitou a blízkostí.

Požehnaný víkend a v neděli na viděnou od 17 hod. v Café Louvre!
Saša

PS: Přikládám pozvánku na ohlašovaný "Úvod do Bible" (klikněte). Těchto pět večerů je určeno pro ty, kdo se s Biblí terpve seznamují, i ty, kdo ji mají dávno přečtenou, ale jaksi "ztratili nit vyprávění".  Vše bude koncipováno tak, abyste mohli přivést také své přátele, kteří o obsahu Bible nevědí třeba vůbec nic. Po přednášce bude vždy prostor pro diskusi a přátelské posezení u něčeho dobrého. Moc se těším!