pátek 16. března 2012

Happy St. Patrick's day!

Drazí,

i když oficiální první jarní den bude až příští středu, slunce nás už zdraví s plnou silou a za pouhé tři týdny tu máme Velikonoce. Dnes myslím na naše přátele v Irsku, se kterými nás váže větší než malé množství keltských genů, stejný smysl pro humor a v neposlední řadě i stejný národní nápoj - i když ten jejich má o dost tmavší barvu :-)

17. březen je totiž pro všechny Iry, ale nejen pro ně, svátkem svatého Patrika, křesťanského apoštola, jehož život a služba v 5. století n. l. doslova změnila osud jednoho celého národa. A nejen jednoho. Jak popisuje např. Thomas Cahill ve slavné knize Jak Irové zachránili civilizaci, keltská misie pak přinesla světlo evangelia tehdy pohanské Evropě.

A tak, ať už jsme Kelti či Slované, Germáni či Romové, přeju všem požehnaný den sv. Patrika a sdílím jeho nejznámější modlitbu:

ŠTÍT SVATÉHO PATRIKA

Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám svatou Trojici,
věřím v Boha Trojjediného,
vyznávám Boha Jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli.

Vstávám dnes
v moci Kristova narození a křtu,
v moci Jeho ukřižování a pohřbu,
v moci Jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení.

Kristus dnes bude mým ochráncem:
Kristus se mnou,
Kristus přede mnou,
Kristus za mnou;
Kristus buď ve mně,
Kristus pode mnou,
Kristus nade mnou,
Kristus buď vpravo,
Kristus vlevo.
Kristus buď se mnou, když ležím,
Kristus, když sedím,
Kristus, když vstávám.
Kristus buď v srdci každého, kdo si na mne vzpomene,
Kristus buď v ústech každého, kdo o mně promluví,
Kristus buď v očích každého, kdo se na mne podívá,
Kristus buď v uších každého, kdo mě bude poslouchat.

Vstávám dnes v nesmírné moci,
vždyť vzývám svatou Trojici;
věřím v Boha Trojjediného,
vyznávám Boha Jediného,
jdu vstříc svému Stvořiteli.

Amen.

Takže požehnaný sobotní den sv. Patrika všem a těším se na viděnou jako obvykle na naší kavárenské bohoslužbě v neděli v 17 hod. v Café Louvre!

V Jeho lásce
Saša

Žádné komentáře: