pátek 18. dubna 2014

Jak úžasná musí ta láska být...

Drazí,
je Velký pátek... den, kdy slavíme největší absurditu dějin: dokonalá láska přišla k nám, do rozbitého světa, a my jsme ji odmítli, zradili, ukřižovali, opustili a pohřbili. Láska to ale podstoupila - pro nás. Z kříže volala: "Žízním!" - žíznila po nás. Vzala na sebe naše viny a náš trest a modlila se za odpuštění pro nás, kteří "nevědí, co činí". Dnes, jestli někdy, je čas nechat se tou láskout (znovu) získat, sklonit se před ní a děkovat. Přijmout ji a poslat dál. To nám všem přeju v tento velikonoční čas - hojnost Jeho lásky, pokoj, který převyšuje všechno chápání, a štědrost a velkorysost, která pramení z Něj, a ne z nás.

Srdečně vás zvu na dnešní velkopáteční happening, na kterém se podílíme v centru Prahy. 


A samozřejmě, moc se těším na neděli, kdy oslavíme Kristovo vzkříšení - nejdříve od 11 hod. zahradní slavností s křty a hodem beránka u Jendy a Lenky

Pakoměřická 18, Praha 8 (spojení: 7 minut pěšky od metra Kobylisy, mapka zde). Více info na: www.facebook.com/events/776356545708504 

Po křtech a důkladné hostině se přesuneme do Café Louvre na naši sváteční bohoslužbu od 17 hodin.


Požehnané Velikonoce!
Saša

pátek 21. března 2014

Žíznivý Mesiáš a první evangelistka

Jaro se hlásí v plné síle, svátek Veliké noci se blíží a před námi je už třetí neděle postního období. Příběh, ve kterém nám tentokrát má zaznít radostná zpráva evangelia, je zapsán ve 4. kapitole Jana vypráví o Ježíšově setkání se Samařskou ženou u studny.
V tomto příběhu plném paradoxů Ježíš nevystupuje jako mocný divotvorce nebo výřečný kazatel, ale jako znavený, žíznivý poutník. Druhou hrdinkou je pětkrát vdaná(!) pohanská Samaritánka, která sice nemá moc jasno v teologii, ale obrátí celé své město na víru...

 
Asi je to opravdu tak, že Bůh je nám v Kristu mnohem bližší, než jsme si kdy mysleli! Zná nás jako nikdo, chápe a přijímá, uzdravuje a napájí "vodou věčného života", abychom už v srdci nikdy netrpěli žízní. To ale není všechno. Posílá nás zpátky do města - tak nepravděpodobné evangelisty, jako jsme my - a za tak nepravděpodobnými přáteli, jako byli tehdy Samaritáni.


Přeju všem požehnaný víkend a těším se na viděnou jako obvykle v neděli v Café Louvre od 17 hodin. Jako vždy jsou samozřejmě vítáni i vaši přátelé - bez ohledu na věk, pohlaví, národnost či vyznání! :-) 

Šabat šalom,
Saša

pátek 14. března 2014

Buď laska moliťsja za Ukrainu!

Máme za sebou nádherný jarní týden a je před námi druhá postní neděle. Minulou neděli jsme se modlili za Barmu a také za Ukrajinu. Pokud jde o Ukrajinu, díky Bohu, že zatím nedošlo k ruské invazi a válce, nicméně důvod k modlitbám nadále trvá a rád bych vás k nim povzbudil, protože situace zejména v Rusku opravdu není dobrá.

Ať už se ale kolem nás děje cokoli, to nejdůležitější se děje v lidských srdcích. Znovu a znovu děkuju Bohu za to, že můžu jeho přítomnost a působení zažívat spolu s vámi v našem společenství. Jistě nejsme dokonalí (to je asi každému zjevné!), ale jsme Boží děti, jsme jeho dílo, jeho rodina a On sám nás vzal na společnou cestu za ním. Proto se nevzdávejme a držme se toho, co mezi námi začal, a veřme, že nás přes všechny překážky dovede až do cíle.

Na tuto neděli se moc těším, protože nám kázáním znovu po více než roce poslouží bratr Láďa Heryán, katolický kněz, salesiánský řeholník, pracovník nízkoprahového klubu pro mládež, výborný biblista, vysokoškolský pedagog, nadšený kytarista a skvělý člověk, mnohými označovaný za „pastora undergroundu“. Něco o něm si můžete přečíst v rozhovoru zde.

Přeju všem požehnaný víkend v Boží milosti a těším se na viděnou jako obvykle v Café Louvre od 17 hodin!


Saša

pátek 7. března 2014

Say No to the devil

Ve středu začalo v liturgickém kalendáři téměř sedmitýdenní postní období, ve kterém máme možnost připravit svá srdce na prožití velikonočního zázraku Ježíšova vítězství nad lidským hříchem a smrtí.

Půst je časem pokání, časem, kdy se odvracíme od svých hříšných cest a rozhodujeme se pro cesty Boží. Je to čas, kdy si můžeme odepřít přemíru jídla, pití, zábavy, nebo cokoli nás v našem životě svazuje či "jenom" pokouší a odvádí od Boží vůle.

Text evangelia na nadcházející první postní neděli (Mat 4:1-11) nám
připomene, že i Ježíš sám byl pokoušen ďáblem. Znamená to, že byl plně
lidský, že se zcela ztotožnil s naší křehkou existencí v tomto světě, a
také, že nám v našich pokušeních rozumí. Také to mj. znamená, že když
byl pokoušen sám Ježíš, těžko můžeme předpokládat, že my pokoušeni nikdy
nejsme.

O tom, jak můžeme i my v takových "slabých chvilkách" říci spolu s Ježíšem "Odejdi, satane!", budeme rozvažovat jako obyvkle od 17 hodin v Café Louvre.


Moc se těším a přeju požehnaný půst - když už ne třeba od jídla, tak určitě od zla v jakékoli podobě.

V Jeho lásce,
SašaPS: Naše téma asi v češtině nikdo nezpracoval lépe než evangelický reverend Sváťa Karásek, viz přiložené video. Snad nás přes svou drsnost (nebo snad i díky ní) inspiruje...

pátek 28. února 2014

Ach, ti pokrytci...!

Ježíšovo Kázání na hoře -to jsou možná ta nejhlubší a nejsilnější slova, která kdy byla pronesena. Zatím jsme probrali celou 5. kapitolu Matouše, kde Ježíš jako "nový Mojžíš" předkládá pravidla "vyšší spravedlnosti" nebeského království a učí nás, jak žít lépe než farizeové.

Na začátku 6. kapitoly se ale Ježíš obrací od etiky ke spiritualitě. Vyjmenovává tři klasické projevy židovské zbožnosti: dobročinnost, modlitbu a půst. A ve všech třech případech varuje před stejným nebezpečím: "Nedělejte to jako pokrytci!"
Tuto neděli uslyšíme od našeho hosta, evangelického faráře Jaroslava Pechara, především o modlitbě. Za sebe chci jen říct, jak moc na mě dnes z toho textu vyskočilo právě to téma pokrytectví. Jak se nemodlit jako pokrytci? Ježíš to říká jasně: Nemá cenu se modlit, pokud nežijeme v odpuštění. Nemá cenu "milovat Boha", když nemilujeme lidi. Nemá cenu "být duchovní", když nejsme lidští. Jako byl - a je - Ježíš.

Přátelé, přeju vám požehnaný víkend, milost, pokoj a sílu k odpuštění - a  plnost Jeho přítomnosti v našich modlitbách!

A v neděli se uvidíme jako obvykle od 17 hodin v Café Louvre, nemůžu se dočkat!
Saša

pátek 21. února 2014

Oko za oko - jinak to nejde?

Máme za sebou opravdu dramatický, krutý týden na Ukrajině. Ať už si o jeho příčinách a míře viny za něj myslíme cokoli, všichni sdílíme odpor k vražednému násilí, které tam ukázalo svou ohavnou tvář.

Ježíšovy výroky v Kázání na hoře, a zejména v úryvku z Matouše 5:38-48, který budeme spolu číst tuto neděli, nám v tomto kontextu mohou přijít jako naprosto naivní, "z jiného světa". Nastavit druhou tvář? Jít druhou míli s tím, kdo mě nutí jít jednu? Milovat nepřátele? Modlit se za pronásledovatele? To přece nemůže myslet vážně...
Ježíš ale nebyl žádný idealistia. Znal lidské zlo velmi důvěrně, byl pronásledován už od narození. Jeho cesta, jak zlo přemoci, vypadá možná nerealisticky, ale dodneška je tou nejen nejvznešenější, ale překvapivě i nejúčinnější cestou. Opačná alternativa - oko za oko - povede jen k tomu, že celý svět bude slepý.

Pokud vás taky trápí zlo a nespravedlnost světa, pokud chcete hledat cestu, jak nebýt součástí problému, ale součástí řešení, pak vás zvu na naše další nedělní setkání do Café Louvre, jako obvykle od 17 hodin.

Vaši přátelé jsou samozřejmě vítáni, jako vždy.
A možná, že i vaši nepřátelé! :-)

Požehnaný víkend, pokoj a milost všem!
Saša

pátek 14. února 2014

Pravičák, levičák, konzervativec, liberál...?

Drazí, jak jste si jistě všimli, dnes je svátek sv. Valentýna, kněze umučeného 14. února 269, protože oddával snoubence křesťanským obřadem. Ať už si o dnešní podobě tohoto svátku myslíme cokoli, věřím, že to může to být dobrá příležitost říct někomu, že ho máme rádi. Což jistě platí v Kristu i pro nezadané, protože "Boží láska je rozlita v našich srdcích" - tak proč se o ni nepodělit, že? A třeba i častěji než jednou za rok!

Tuto neděli budeme pokračovat ve výkladu Ježíšova Kázáni na hoře (tentokrát Mat. 5:17-37). Popřemýšlíme o tom, že Ježíš nebyl ani konzervativec, ani liberál, ale v tom nejpůvodnějším smyslu "radikál". A samozřejmě se zamyslíme nad tím, co to znamená pro nás jako jeho učedníky.

 

Závěrem, prosím, registrujte následující důležitou informaci: TUTO NEDĚLI VÝJIMEČNĚ ZAČÍNÁME UŽ V 10:30 (ráno!). I když je to pro kavárenské typy výzva, zkusme se s ní utkat! Pokud přijdete do Café Louvre v obvyklý večerní čas, octnete se na úplně jiné párty

Krásný víkend plný Boží lásky,
Saša