pátek 9. března 2012

Šabat šalom!

Drazí,
 
tak nám končí další týden, právě se stmívá a naši židovští bratři každým okamžikem přivítají šabat - den odpočinku a spočinutí v Něm. Myslím, že i my, kdo nejsme přímo účastníci židovské tradice, se můžeme od nich mnohému učit. Koneckonců, nejen Starý, ale i Nový zákon má o dni odpočinku mnoho co říci - a nejde jen o jeden den v týdnu, ale o odpočinutí a spočinutí v Boží péči obecně.


A tak nám všem přeju, abychom v Jeho náruči mohli najít klid a bezpečí, zaopatření a potěšení, novou sílu a novou chuť žít a jít dál - tou cestou, kterou je On sám. Tuto neděli se společně zaposloucháme do příběhu o Pánovi soboty (Marek 2:23-3:6). Příběh se odehrává nejříve na poli, posléze v synagoze, a je v něm zaznamenán Ježíšův slavný epigram o tom, že "sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu". Zamyslíme se tedy nad tím, jak Ježíš vnímal (a vnímá) náboženství s jeho požadavky a předpisy - a zda náhodou my sami někdy pro les nevidíme stromy :-)

Věřím, že budeme znovu překvapeni tím, jak dobré jsou "dobré zprávy" evangelia, a jak dobrý je sám Bůh k nám.

Moc se těším na viděnou jako obvykle v Café Louvre, v neděli od 17 hodin.
(Pokud chcete přijít s dětmi, tentokrát pro ně bude připraven skvělý program. I hudebníci přijdou a čeká nás i speciální "postní" občerstvení.)

Požehnanou sobotu (a neděli) všem!
Saša

PS: Kdo byste si chtěli něco více přečíst o šabatu (židovské sobotě), můžete mrknout třeba zde na Wikipedii.

Žádné komentáře: