pátek 29. června 2012

Život pod nebem


Tak je to tu, dnes ráno přinesly děti vysvědčení a mnohým z nás začínají prázdniny. Ať už jsme studenti, žáci, nebo rodiče, mnozí z nás dnešní den vyhlíželi s nadějí, že se ho dožijeme a přijde čas úlevy, odpočinku, koupání, grilování a obecné pohody. I ti z nás, kdo už nepočítají čas na školní roky, jistě mají vnitřně nastaveno následující období jako čas dovolené, čas obecného zklidnění a zvolnění tempa. Díky Bohu za to!  

Rozeznat různé časy a období je v Bibli považováno za klíčovou moudrost, jak napsal kdysi král Šalomoun:  

Vše má svou chvíli,
každá věc pod nebem má svůj čas: 
Je čas rodit se a čas umírat,
čas sázet a čas sadbu vytrhat, 
čas zabíjet a čas uzdravovat,
čas bořit a čas budovat, 
čas plakat a čas se smát,
čas rmoutit se a čas tancovat, 
čas házet kamení a čas kamení sbírat,
čas objímat a čas objímání zanechat, 
čas hledat a čas pozbývat,
čas chovat a čas odmítat, 
čas trhat a čas sešívat,
čas mlčet a čas povídat, 
čas milovat a čas nenávidět,
čas boje a čas pokoje.

 

(Kazatel 3:1-8)

Kromě potřeby rozeznávat různé časy pro různé věci nám tento text dává ještě jedno zásadní vodítko pro náš duchovní život - uvědomit si, že vše se děje "pod nebem" (v.1). Obzvláště ve městě může náš zrak být často uzemňován vším ruchem a všemi lákadly kolem nás, všemi starostmi a povinnostmi, že můžeme klidně celý den (týden, měsíc...?) zapomenout vzhlédnout vzhůru a uvědomit si, že vše, náš celý život, se odehrává "pod nebem". 

Bůh vše vidí, ve všem je přítomný a blízký, jak říká žalmista: Bůh je naše útočiště i síla, pomoc v úzkostech stále přítomná (Ž 46:2). Apoštol Pavel asi o tisíc let později připomínal filosofům v Athénách, že Bůh není daleko od žádného z nás. Jestliže tedy jeho blízkost nevnímáme, neprožíváme, učme se uvědomovat si, že žijeme "pod nebem", učme se pozvedat svůj zrak vzhůru a praktikovat uvědomování si Boží přítomnosti. Koneckonců, co jiného je modlitba? Co jiného je vztah, než uvědomovat si toho druhého a dávat mu prostor ve svém životě?

Ať už vás tedy prázdniny zastihnou v Praze či na cestách, přeju vám plnost Jeho přítomnosti a těším se na viděnou jako vždy v Café Louvre, v neděli od 17 hodin.


V Jeho lásce

Saša

Žádné komentáře: