pátek 1. června 2012

Dar Syna, dar Ducha, dar Otce

Drazí, 

doufám, že jste měli dobrý týden. Život, obzvlášť ve městě jako je Praha, umí být hektický, plný příležitostí, ale i rozptýlení a někdy i únavy a rozčarování. Proto je tak skvělé, že na cestu životem nejsme sami. Poslední dvě neděle jsme si připomínali, že Ježíš je náš Paraklétos - Utěšitel, Advokát, Rádce a Průvodce - a že nám před svým odchodem slíbil také "jiného Utěšitele" - Ducha svatého, který s námi zůstane navěky.

Tuto nadcházející neděli nás čeká závěr a vyvrcholení celého jarního cyklu svátků - po Velikonocích, kdy jsme slavili, že nám Otec daroval svého Syna, a Letnicích, kdy jsme děkovali za dar Ducha, následuje v křesťanském kalendáři Slavnost svaté Trojice, kdy si připomeneme, že Bůh nám v Synu a Duchu daruje sám sebe a dává se nám poznat jako náš Otec.

Nedělám si iluze, že se nám podaří Trojici popsat, vysvětlit a pochopit, ale věřím, že znovu přijde mezi nás - že "milost Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha svatého" bude s námi všemi, když se sejdeme, abychom ho uctívali a naslouchali mu.

Každopádně všem přeju požehnaný víkend a těším se naviděnou v neděli od 17 hodin v Café Louvre.

Ať je Otec, Syn i Duch s námi všemi!
Srdečně,
Saša

Žádné komentáře: