pátek 8. června 2012

Člověk v (duchovní) tísni

Tento týden uběhlo 20 let od založení společnosti Člověk v tísni. Tato vynikající humanitární organizace se na řadě míst světa zabývá naplňováním  potřeb lidí v nouzi – poskytuje jim jídlo, vodu, oblečení a podobně. Je skvělé se něčeho takového účastnit, protože naše země v tomto smyslu patří mezi ty šťastnější – syté a bohaté.

Přesto i dnes v Česku panuje bída, hlad a žízeň. Bída pokud jde o slušnost, spravedlnost a morálku. Hlad po lásce, po harmonii, po „něčem víc“. A žízeň po životě, po opravdovosti, po naplnění. Tato lidská žízeň ukazuje, že nejsme jen materiální bytosti. Máme potřeby, které nejdou penězi ani jinými statky tohoto světa uspokojit. Náš vnitřní hlad může nasytit jen Ten, který nás stvořil. Umění života nás může naučit jen Ten, kdo nám život vdechl. 

A to je důvod, proč hledáme Boha, proč se učíme od Ježíše, proč se scházíme nad jeho Slovem, abychom prožili přítomnost jeho Ducha. I tuto neděli budeme jíst a pít z Něj - jak sám řekl, jeho tělo a jeho krev.

Srdečně vás zvu. Sejdeme se jako vždy od 17 hodin v Café Louvre. Pokud můžete, zkuste na tu hostinu pozvat i někoho ze svých hladových a žíznivých přátel.

Krásný víkend!
Saša

Žádné komentáře: