sobota 26. května 2012

Životopis Ducha

Tak se nám jaro se pomalu začíná přehupovat k létu, Velikonoce jsou za námi a máme tu "den letnic". Tento biblický svátek ale není oslavou léta, jak by se z názvu mohlo zdát. Původně ve Starém zákoně šlo o Slavnost týdnů - Izraelité měli odpočítat "sedmkrát sedm dní" (dokonalé číslo) od svého největšího svátku, Velikonoc, aby toto období po padesáti dnech završili pořádnou oslavou sklizně obilí (Deut 16:9-12).

V novozákonní knize Skutků pak čteme, že začátkem léta (zřejmě roku 30 n.l.) dorazil do Jeruzaléma na slavnost týdnů neboli letnic jeden nečekaný host. Jmenoval se Duch Svatý! I když zas tak nečekaný být neměl - Ježíš jeho příchod zaslíbil, když mluvil o "jiném Utěšiteli", a vlastně o jeho příchodu mluvila i spousta starozákonních proroků. Přesto ho málokdo čekal. Dokonce i mezi věřícími.

Možná je to podobné i dnes. Kdo to vůbec je ten Duch Svatý? Nějaká energie, nějaký pocit? Nebo taková zvláštní specialita pro "letniční" a "charismatické" křesťany? Bible kupodivu o něm mluví hned od svých prvních řádek a dále až do svých posledních řádek. Ačkoli v biblických jazycích je slovo "duch" stejné jako "dech" či "vítr", Bible o něm kupodivu vždy mluví jako o osobě.

Těším se, že se s touto osobou blíže seznámíme - společně se podíváme do Bible na její (jeho) životopis. A věřím, že mezi nás do Café Louvre také osobně přijde!

Jako obvykle od 17 hodin budeme mít možnost setkat se v příjemné společnost jedni s druhými, ale hlavně s Ním. 

Tak zatím - a veselé letnice! 
Saša

Žádné komentáře: