neděle 25. prosince 2011

Boží hod vánoční - s bratry a sestrami bez domova

Drazí,
končí smutný týden, kdy prožíváme odchod Václava Havla, ale i vděčnost za vše, co pro nás znamenal. Věřím, že zároveň tento týden znamenal pro naši společnost obrovský impuls Božího Ducha. Mj. došlo k rehabilitaci Havlova kréda o lásce a pravdě vítězící nad lží a nenávistí - kréda, které bylo ještě před týdnem pro mnoho lidí v kategorii nevyslovitelných, trapných, směšných frází. Také se zdá, že tisíce lidí znovu prožily sounáležitost a jakési povznesení, jaké jsme od dob Sametové revoluce neměli mnoho možností prožít.

Tuto vánoční neděli mnozí z vás tráví mimo Prahu. Vás, kdo máte možnost se sejít a chcete oslavit Kristovo narození společně, srdečně zvu do střediska Naděje v Bolzánově ulici (pod dálnicí vlevo vedle Hlavního nádraží). Od 16 hodin tu proběhne bohoslužba pro lidi bez domova, při které se počítá s naší návštěvou. Budou prý vděčni zejména za naše svědectví o Kristu. Jídla i oblečení prý bude dost, nic tedy přinášet nemusíme (ale jistě nějaký ten dáreček přinést každý může, bude-li chtít).

Prožít Vánoce s lidmi bez domova je velmi biblické, odpovídající reáliím Kristova narození v chlévě, když pro něj na světě nebylo nalezeno místo. Toto betlémské miminko ale vyrostlo, aby nakonec poskytlo domov nám všem. A tak, i když budeme o Vánocích doma, pokusme se něco z tepla a vřelosti našeho nebeského domova prožít a podělit se o ně s našimi blízkými i vzdálenými.
"Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!" (Lukáš 2:14)

V Jeho lásce
Saša

Žádné komentáře: