pátek 23. září 2011

Cesta násilí a cesta pokoje

Drazí,

je tu pátek, a tak se zase ozývám, abych vám popřál krásný den a pozval vás na naši přátelskou bohoslužbu v Mosaic House.

Pod vlivem různých zpráv z blízkého i vzdáleného okolí (ve věku televize, internetu a facebooku se tento rozdíl poněkud vytratil) jsem se tento týden musel zamýšlet nad všudypřítomným násilím v jeho rozmanitých formách. Tak například: Včera ráno v Americe proběhla velmi kontroverzní poprava Troye Davise, proti které protestovaly statisíce lidí, většinou křesťanů (včetně papeže nebo bývalého prezidenta - a aktivního baptisty - Jimmy Cartera). Troy ve svých posledních slovech trval na své nevině a modlil se za Boží milosrdenství - ne pro sebe, ale pro ty, kdo ho poslali na smrt... Nebo: Jeden kamarád během tohoto týdne dvakrát viděl zemřít člověka v dopravní nehodě (v druhém případě to byla sebevražda)... Nebo: Jistý český moderní kazatel zveřejnil na webu svůj článek o "nebezpečné církvi" s tím, že právě taková má církev být (konfrontační a "silná"). Právě z jeho bohoslužby bylo týž týden několik lidí násilím vyvlečeno, poté, co z nejasných důvodů dostali "zákaz vstupu"... Mohl bych pokračovat dál a dál a každý z vás by si asi vzpomněl na další podobné věci, které nás neustále potkávají.

A tak si říkám, jak je cenné, když v tomto světě - krásném, ale krutém, rozmanitém, ale rozbitém, můžeme být účastníky zázraku milosti, milosrdenství a pokoje v Kristu a v rodinném kruhu Jeho učedníků. Čím jsem starší, tím víc tyhle Boží dary oceňuji (zpočátku mě před lety zajímaly spíše "vize", cíle a výsledky...). A tak jsem vděčný za tu milost, kterou v poslední době můžu společně s vámi prožívat. Za společenství nedokonalých, ale Kristu oddaných "přátel na cestě" proměňovaných Jeho láskou. Na tomto světě máme jen jeden život, pojďme ho tedy žít tak, aby to stálo za to. Nenechat se vláčet či strhnout životním stylem a systémem kolem nás, ale následovat Ježíše na jeho radikální cestě lásky a pokoje.


Tuto neděli povede naši bohoslužbu Tomáš Janda, který se spolu s dalšími přáteli v posledních měsících stal už pravidelným účastníkem našich setkání. Já s Ondřejem a Mathiasem totiž budeme v irském Dublinu na návštěvě našeho "sesterského" společenství Holy Trinity, které vzniklo letos o Velikonocích a se kterým máme mnoho společného. Už teď je mi líto, že nebudu moci být ve stejnou chvíli na dvou místech! Tomáš je sice nenápadný a tichý, ale nezdá se! :-) Několik let např. vedl Kurzy Alfa v celé ČR a jak jsem ho poznal, je to požehnaný Boží člověk. Tak na nás prosím v neděli společně myslete, ať v Dublinu nabereme nějakou tu moudrost a milost i pro Prahu. My budeme ve stejnou dobu s našimi irskými sourozenci myslet a modlit se i za vás!

Požehnaný a pokojný víkend všem.

V Jeho lásce,
Saša

Žádné komentáře: