pátek 1. července 2011

Potřebujeme ho čím dál víc


Drazí,

tak tu je první prázdninový den a já ještě trčím v práci v pátek v půl osmé večer - hanba mě! :-)

Dnes tedy budu velmi stručný: Moc srdečně vás znovu zvu na neděli do Mosaic House... Jako vždy od 17 hodin se sejdeme, abychom společně prožili Jeho přítomnost a aby nám Jeho slovo bylo ne literou, ale "duchem a životem".

Osobně mohu říct, že mi stále v uších zní slova, která zazněla na našem nedávném manželském víkendu: "Čím déle jsme křesťané, tím více - nikoli méně - potřebujeme evangelium." A tak nám všem přeju, aby v našich očích Ježíš a jeho kříž i dnes "vyrostl". Aby jeho slovo pro nás bylo dobrou, ještě lepší a vůbec nejlepší zprávou. Abychom mohli očima víry nahlížet jeho překvapivou milost k nám. A aby výsledkem toho všeho byla naše vděčnost, radost a pokoj přesahující všechno chápání.

A na závěr ještě verš, který mi dnes udělal velkou radost:

"V Kristu Ježíši přece nezáleží na obřízce nebo neobřízce, ale na víře, která se projevuje láskou." (Galatským 5:6)

Opravdu tomu věříme? Možná i o těchto věcech budeme rozvažovat v neděli. A prosím, modlete se i za mě, zatím nemám žádné kázání ani jeho zárodek - nebo o tom aspoň zatím nevím :-)

Moc se těším na setkání - a pokud jste už někde na prázdninách, přeju všem Boží "hustou" přítomnost!

V Jeho lásce
Saša

Žádné komentáře: