pátek 29. července 2011

Vzhlédnout k nebi
Drazí,

tak je tu znovu víkend a já vás znovu zdravím a zvu na naši pravidelnou hostelní bohoslužbu.

Během týdne jsem se v myšlenkách vracel k našemu setkání minulou neděli - jsem moc vděčný za možnost společně nejen naslouchat slovům Písma, ale i společně přemýšlet, diskutovat, hledat odpovědi, anebo alespoň klást otázky. (Pro vás, kdo jste tam nemohli být: udělali jsme si čas na reflexi a diskusi o nedávném neštěstí v Norsku, zejména o tom, že se dotyčný vrah označil za "křesťana". Zamýšleli jsme se nad tím, co to znamená být křesťan a jaký je rozdíl mezi křesťanstvím a "křesťanismem" - tedy ideologií, která se jen Bohem zaštiťuje, aniž by měla Kristova ducha. Věřím, že je to závažná otázka pro každého z nás...)

Na tuto neděli nám křesťanský liturgický kalendář předkládá text z Matouše 14:13-21 o Ježíšově nasycení zástupů pěti chleby a dvěma rybami. Rád bych se spolu s vámi pozastavil nad jedním téměř nenápadným detailem tohoto příběhu. Čteme, že v této situaci nouze a očividné bezmocnosti tváří v tvář výzvě okamžiku Ježíš "vzhlédl k nebi" (v. 19). Věřím, že právě v této nenápadné zmínce tkví bod obratu a klíč k celému příběhu. Ale o tom více až v neděli od 17 hod. v Mosaic House ... :-)

Ať už jste na cestách nebo trávíte léto v Praze, všem přeju pokoj a milost na naší Cestě za Ním.


S pohledem k nebi,
Saša

Žádné komentáře: