pátek 7. března 2014

Say No to the devil

Ve středu začalo v liturgickém kalendáři téměř sedmitýdenní postní období, ve kterém máme možnost připravit svá srdce na prožití velikonočního zázraku Ježíšova vítězství nad lidským hříchem a smrtí.

Půst je časem pokání, časem, kdy se odvracíme od svých hříšných cest a rozhodujeme se pro cesty Boží. Je to čas, kdy si můžeme odepřít přemíru jídla, pití, zábavy, nebo cokoli nás v našem životě svazuje či "jenom" pokouší a odvádí od Boží vůle.

Text evangelia na nadcházející první postní neděli (Mat 4:1-11) nám
připomene, že i Ježíš sám byl pokoušen ďáblem. Znamená to, že byl plně
lidský, že se zcela ztotožnil s naší křehkou existencí v tomto světě, a
také, že nám v našich pokušeních rozumí. Také to mj. znamená, že když
byl pokoušen sám Ježíš, těžko můžeme předpokládat, že my pokoušeni nikdy
nejsme.

O tom, jak můžeme i my v takových "slabých chvilkách" říci spolu s Ježíšem "Odejdi, satane!", budeme rozvažovat jako obyvkle od 17 hodin v Café Louvre.


Moc se těším a přeju požehnaný půst - když už ne třeba od jídla, tak určitě od zla v jakékoli podobě.

V Jeho lásce,
SašaPS: Naše téma asi v češtině nikdo nezpracoval lépe než evangelický reverend Sváťa Karásek, viz přiložené video. Snad nás přes svou drsnost (nebo snad i díky ní) inspiruje...

Žádné komentáře: