sobota 11. ledna 2014

Milovaný Syn

Drazí,
je před námi neděle, a tak se i zítra znovu sejdeme, abychom oslavovali našeho Spasitele, otevřeli se jeho slovům a povzbudili se navzájem jeho láskou.


Minulou neděli jsme si připomínali scénu klanění mudrců, na kterou zítra v liturgickém kalendáři navazuje Slavnost křtu Páně. Bůh se v Kristu nejprve zjevil betlémským pastýřům, potom babylonským mudrcům a při křtu v Jordánu už uslyšely celé zástupy, že mezi nás přišel Milovaný Syn.


Pro Ježíše muselo být úžasné slyšet, že je Božím dítětem, že je milovaný a že v něm Bůh má zalíbení. Věřím, že tato slova zítra nově zaslechneme, přijmeme a prožijeme i my všichni.

Moc se těším jako obvykle v Café Louvre od 17 hodin!
Saša

Žádné komentáře: