pátek 7. června 2013

"... a smrt už nebude"

Déšť a povodně právě teď střídá slunce a modrá obloha. Stejně tak věříme, že Boží království jednou vystřídá současný běh světa a smrt už nebude, ani nářek ani křik ani bolest už nikdy nebude (Zj 20:5).

Tuto neděli si připomeneme, čemu to vlastně věříme, co je vlastně ono euangelion, ona dobrá zpráva, kterou vyznáváme. Výchozím bodem a ilustrací nám bude příběh o tom, jak Ježíš překazil jeden pohřeb, obrátil smrt v život a zoufalou přítomnost v otevřenou budoucnost (Luk 7:11-17).


Vložený obrázek 1


Budeme přemýšlet o vzkříšení jediného syna bezejmenné vdovy v Naim, ale také o vzkříšení našem a konečně o vzkříšení, obnovení a proměnění celého stvoření. "O tom" je totiž Kristovo evangelium - týká se úplně všeho. A bylo svěřeno nám, abychom mu věřili, byli jím proměněni a abychom je přinášeli "všemu stvoření".

Mám naději, že společně nahlédneme, že ta stará dobrá zpráva je mnohem lepší a mnohem větší, než si třeba někdy myslíme. Těším se na viděnou v neděli jako obvykle v Café Louvre od 17 hodin. Vaši přátelé jsou samozřejmě vítáni, jako vždy!

Požehnaný a pokud možno suchý a slunečný víkend!
Saša

Žádné komentáře: