neděle 22. července 2012

Čas cest, čas změn


Tak je tu čas prázdnin a dovolených, cestování a přesunů.Pro mnohé z nás je to  čas odpočinku, někteří zase využíváme příležitost udělat věci, na které jsme v běžném ročním shonu neměli čas.
Právě něco takového jsme zažili teď u nás doma. Rozhodli jsme se udělat v bytě nějaké změny a mj. si proházet pokoje s našimi dětmi a mezi nimi. Ačkoli jsme takových (a větších) změn v minulosti zažili už spoustu (stěhovali jsme se za těch 23 let 20 krát), zjistil jsem, že čím jsem starší, tím více se ke změnám musím nutit. I když vím, že je ta změna dobrá a potřebná, chuť a síla k ní jaksi nepřichází automaticky a spontánně. Ale když je po všem, člověk je nakonec rád, že se donutil - nebo byl donucen :-), a rádi jsou i všichni, kterých se změna dotkla.

A tak si říkám, že nějak podobbné je to i s naší cestou víry. Co jiného znamená Ježíšova mise než výzvu ke změně? Evangelista Marek shrnuje Ježíšovo poselství do slov "Čiňte pokání a věřte evangeliu" (Mk 1:15). Což obojí znamená změnu. Pokání je metanoia, změna smýšlení, změna priorit, změna perspektivy, změna srdce. Obrat o 180° a "návrat domů", odkud jsme kdysi s Adamem a marnotratným synem zbloudili.

Pokání tedy není něco, co jsme si odbyli v momentě obrácení - je to cesta, každodenní proces, každodenní nová volba pro nebeské království, každodenní změna a ochota měnit se i dál. I když se člověku už tolik nechce. I když si už člověk na sebe, na své způsoby a třeba i na své hříchy tak nějak zvyknul. Bůh si ale nezvyknul a volá nás k něčemu lepšímu - k sobě a svým cestám a způsobům.

Když už je tedy léto časem cestování a změn, přemýšlejme i o své cestě životem, o své ochotě měnit se (či spíše být proměňován) k jeho obrazu. Nikdy nejsme na takové cestování a takové změny příliš staří!

Trochu jsem se rozepsal, ale pro vás, kdo třeba tento víkend nejste v Praze, to třeba aspoň trochu poslouží místo kázání (ta jsou jinak taky k poslechu na www.tacesta.cz). A vás, kdo v neděli v Praze budete, samozřejmě srdečně zvu jako obvykle do Café Louvre, od 17 hodin. Můžeme se mimo jiné těšit na hudební doprovod a hlavně na společný čas v Jeho přítomnosti.

Moc se těším a srdečně zdravím!
Saša

Žádné komentáře: