pátek 4. května 2012

Druhé Velikonoce

Čas se asi nedávným oteplením nějak zrychlil. Dnes mě překvapilo, že už uplynul měsíc od Velikonoc! V křesťanském kalendáři ovšem Velikonoce netrvají jen jeden víkend, ale hned sedm týdnů, ve kterých můžeme jejich poselství jaksi duchovně "trávit" (na pochopení tajemství Ježíšova vzkříšení nám ale stejně nepostačí ani celý život).

V židovské tradici se v období mezi Velikonocemi (Pesach) a Letnicemi (Šavuot) připomínáná cesta Izraele z Egypta na horu Sinaj. Cesta Izraelitů z Egypta na Sinaj velmi dobře koresponduje s naší cestou - z jednotlivých osvobozených otroků se postupně (a ne bezbolestně) stává nová komunita, Boží lid. Mají za sebou zázrak vysvobození, odněkud vyšli, ale do zaslíbené země ještě ani zdaleka nedošli. 

Starozákonní příběhy o putování Izraele pouští jsou jako vystřižené z dnešní doby - potíže s malomyslností, nostalgií, reptáním a pochybnostmi o Božím dobrém záměru míváme často i my. 

Proto je dobré vědět, že i před námi je "hora Sinaj" - místo, kde se setkáme s Bohem, kdy uslyšíme jeho hlas, kdy poznáme jeho vůli, kde okusíme jeho přítomnost a potvrdíme jeho smlouvu s námi. A apoštol Pavel dokonce říká, že to, co nám Bůh nabízí v Kristu, je nesrovnatelně lepší a slavnější než to, co prožili Izraelité na Sinaji (2Kor 3:7-11)!

A ještě něco - na tuto neděli připadá v židovském kalendáři tzv. Pesach šení - tj. doslova "Druhé Velikonoce". V knize Numeri se totiž vypráví o lidech, kteří z různých důvodů nemohli slavit Hod beránka spolu s ostatními (Num 9:1-14). Někteří byli na cestách, nebo byli z rituálního pohledu zrovna "nečistí". Řekli bychom, že holt měli smůlu, slavnost prošvihli. Bůh je ale radikálně jiný. Klidně kvůli těmto pár "nečistým", opozdilcům, zapomětlivcům, nešikům a loudům udělá něco, co nemá v náboženství obdoby: vyhlásí náhradní termín, prostě Druhé Velikonoce. 

A to mě na našem Bohu fascinuje - je mocný a přesně ví, co chce, zároveň je ale citlivý a vstřícný. Není to bigotní a sveřepý Bůh pravidel a jízdních řádů, ale Bůh náhradních termínů, plánů "B" a druhých šancí.

Takže všem přeju šťastné a veselé Druhé Velikonoce a těším se, že je s některými z vás prožijeme společně v Jeho přítomnosti v Café Louvre jako obvykle v neděli od 17 hodin.

A pokud tam nebudete moci být, mějte Druhé Velikonoce, nebo třeba Druhé Vánoce tam, kde budete - a pokud možno každý den v životě!

Požehnaný víkend!
Saša

Žádné komentáře: