pátek 24. února 2012

Mezi divou zvěří a anděly

Tento týden začalo Polepeční středou postní období, 40 dnů, které nás dělí od Velikonoc. Už od raných dob se křesťané v této době oprošťují od různých svodů a rozptýlení tohoto světa (ne tedy nezbytně třeba od masa, i když i to je jistě možnost. Postní čas je možnė využít ne snad k nějaké demonstrativní hladovce, ale ke zklidnění, ztišení a setkání s Bohem. Takový půst může přinést nečekané ovoce například v podobě nové síly, čerstvosti a svobody v Kristu.

Text na tuto neděli (Marek 1:12-15) pojednává o Ježíšově 40 denním postu na poušti. Marek tuto situaci popisuje slovy: "Byl tam s divokou zvěří a sloužili mu andělé" (v. 13b). 

Říkám si, že je to výstižný popis i pro náš život v tomto světě. I my se někdy ocitáme "na poušti", i nás často "pokouší satan". I my jsme občas mezi "divokou zvěří" - ale i my jsme zároveň zahrnuti Boží péčí, takže nám "slouží andělé".

Mohl bych pokračovat dál, např. otázkou, zda a do jaké míry jsme my pro naše bližní spíše tou divokou zvěří nebo spíše těmi anděly, ale nechám si to na naděli :-)

Moc se těším jako vždy od 17 hodin v Café Louvre, Národní 22.

V Jeho lásce
Saša

PS: Pro ty z vás, kdo se ptali na možnost online poslechu minulých kázání, mám dobrou zprávu - tato možnost od včerejška funguje zde (díky, moc, Martine!).

Žádné komentáře: