pátek 5. července 2013

Cyrile, Metoději - kde jste?Díky Cyrilu a Metodějovi máme dnešní den volna, ale také mnoho dalších vymožeností. Tihle dva bratři z Tesaloniky před 1150 lety přinesli zdejším barbarským Slovanům byzantskou kulturu, vlastní písmo a překlad Čtvera evangelií do jazyka lidu. Dokázali ale mnohem víc než to: zdejší pohané se obrátili ke Kristu a časem sformovali vyspělou křesťanskou společnost.


Drazí,

díky Cyrilu a Metodějovi máme dnešní den volna, ale také mnoho dalších vymožeností. Tihle dva bratři z Tesaloniky před 1150 lety přinesli zdejším barbarským Slovanům byzantskou kulturu, vlastní písmo a překlad Čtvera evangelií do jazyka lidu. Dokázali ale mnohem víc než to: zdejší pohané se obrátili ke Kristu a časem sformovali vyspělou křesťanskou společnost.

Cyril a Metoděj tak dokázali vpravdě apoštolský výkon - a dnes by si ho mohli zopakovat! Číst a psát už sice zdejší Slované umí, ale s potřebou obrácení od "života zvířeckého" ke "světlu tohoto světa"  je to dnes asi stejné jako tehdy. 

Živočišnost, bezohlednost, poživačnost, pověrčivost, ignorance, sprostota a strach - to je barbarství. Láska a úcta k Bohu a lidem, pokora, cudnost, oddanost, ohleduplnost a svoboda - to je křesťanství.

Co si dnes vybereme my? A co nabídneme druhým? Kdo bude dnešní Cyril a Metoděj? Přinesou naše životy ovoce aspoň trochu podobné tomu jejich? Obrátí se ke Kristu dnešní pohané? Jako jsme byli my všichni? Proč by ne?

No, to jsem se rezepsal trochu víc, než jsem chtěl, omlouvám se. Na podobné notě budeme společně rozjímat nad Ježíšovými slovy v 10. kap. Lukášova evangelia, kdy posílá své učedníky s dobrou zprávou za lidmi. Už se nemůžu dočkat! Jako vždy v Café Louvre od 17 do 19 hodin.

Požehnaný víkend, příp. i dovolenou či prázdniny!
Saša

Cyril a Metoděj tak dokázali vpravdě apoštolský výkon - a dnes by si ho mohli zopakovat! Číst a psát už sice zdejší Slované umí, ale s potřebou obrácení od "života zvířeckého" ke "světlu tohoto světa" je to dnes asi stejné jako tehdy.

Živočišnost, bezohlednost, poživačnost, pověrčivost, ignorance, sprostota a strach - to je barbarství. Láska a úcta k Bohu a lidem, pokora, cudnost, oddanost, ohleduplnost a svoboda - to je křesťanství.
 
Co si dnes vybereme my? A co nabídneme druhým? Kdo bude dnešní Cyril a Metoděj? Přinesou naše životy ovoce aspoň trochu podobné tomu jejich? Obrátí se ke Kristu dnešní pohané? Jako jsme byli my všichni? Proč by ne?

No, to jsem se rezepsal trochu víc, než jsem chtěl, omlouvám se. Na podobné notě budeme v neděli společně rozjímat nad Ježíšovými slovy v 10. kap. Lukášova evangelia, kdy posílá své učedníky s dobrou zprávou za lidmi. Už se nemůžu dočkat! Jako vždy v Café Louvre od 17 do 19 hodin.

Požehnaný víkend, příp. i dovolenou či prázdniny!
Saša

Žádné komentáře: