pátek 13. ledna 2012

Agnus Dei

Drazí,

vlastně jsem se až teď k večeru dozvěděl, že dnes je ten obávaný "pátek třináctého" a došlo mi, jaký jsem měl fajn den :-) Například jsem měl tu radost a čest povídat si s někým o "duchovních věcech". Znovu mi došlo, jak dobré je učit se naslouchat, vést dialog a ne monolog. Tomáš Halík dokonce definuje život víry jako život v dialogu, jako základní otevřenost, schopnost přijímat. Kdo je uzavřený, vede monolog jen sám se sebou a je odsouzen k (potenciálně večné) samotě... Brrr!

Tuto neděli se budeme spolu s křesťany na celém světě zamýšlet nad textem z 1. kapitoly Janova evangelia. Ježíš je zde označen tajemným, paradoxním a velmi "nabitým" termínem "Beránek Boží" (odtud známé latinské Agnus Dei). V tu chvíli ho začínají následovat jeho první učedníci. Říkám si - a co my? Známe ho také jako Beránka? 


Ve staré Jednotě bratrské Ježíše takto znali - takto ho často vyobrazovali a vyznávali. Možná proto k němu měli tak důvěrný a vřelý vztah, možná proto byli tak často ochotni vše opustit a následovat ho i do vzdálených končin světa a často pro něj i všechno ztratit, včetně pozemského života. Z nějakého důvodu jim to muselo stát za to. Boží Beránek je musel uchvátit podobně jako ty první učedníky, kteří za ním odešli od Jana Křtitele. A tak si říkám, kéž i my tuto neděli (a nejen tuto neděli!) zaslechneme a prožijeme: "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa!" 

Nedá mi to, nakonec se musím podělit o video, které mě dnes úplně "dostalo". A to nejsem žádný zvláštní milovník operního zpěvu! 

Pro úplnost přikládám i text:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

Tak, přátelé, přeju vám krásný, pokojný víkend a těším se naviděnou jako obvykle v neděli v 17 hodin v Louvre.

V Jeho milosti
Saša

Žádné komentáře: