pátek 22. listopadu 2013

Tohle že je Mesiáš?

Drazí,

mnozí z nás odjíždějí na společný víkend v Jizerkách, ale v neděli se sejdeme všichni jako vždy. Celý rok jsme společně sledovali Ježíšovu cestu zapsanou v evangeliu podle Lukáše a teď je před námi poslední neděle liturgického roku, označovaná jako Slavnost Krista Krále.

 

Luk 23:33-43 nás zavede přímo na dějiště největšího dramatu historie. Boží syn je na místě zvaném Lebka popraven jako zločinec. Kolemstojící i jeden ze spoluodsouzených se mu vysmívají: "Ty že jsi Mesiáš?" Logická otázka. I dnes! Proč Ježíš nic neudělá s nespravedlností a zlem světa? Proč Bůh mlčí? Jak by mohl  tento ponížený, poplivaný a popravený odsouzenec být naším Spasitelem? Jak by mohl být ten bezmocný snílek naším Židovským králem? Jak velmi odlišným druhem Krále by Ježíš musel být a v čem tedy spočívá jeho království?

Tyto a další otázky si budeme klást tuto neděli jako obvykle od 17 hodin v Café Louvre. Nemůžu se dočkat!

Všem požehnaný víkend a brzy na viděnou,
Saša

Žádné komentáře: